DJC
(R) Dám nghĩ lớn

(R) Dám nghĩ lớn

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Dám nghĩ lớn

    Giấc mơ cuộc đời bạn là gì? Đã bao giờ bạn thực sự "Dám nghĩ lớn"? Nếu chưa, tại sao? Nếu có, giấc mơ đã thành sự thật? Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của David thông qua bản tóm tắt tác phẩm của ông để xem tại sao chúng ta cần nghĩ lớn!!!