DJC
(R) Cuốn sách mật mã

(R) Cuốn sách mật mã

  • Những người hứng thú với mật mã, bí mật và lịch sử thế giới

  • Những nhà ngôn ngữ và toán học

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Lịch sử của mật mã là câu chuyện về cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa người lập mã và người giải mã, cuộc chạy đua vũ khí trí tuệ đã có tác động rất to lớn đến tiến trình của lịch sử. Khi viết cuốn sách mật mã, tác giả muốn phác họa sự tiến hóa của mật mã. Hãy cùng tìm hiểu nhé!