DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Ford từng nói: “Kìm hãm năng lực và giảm năng suất của bản thân không phải tiết kiệm. Mặt khác, chính bạn đang vứt bỏ đi nguồn vốn dồi dào nhất, vứt bỏ đi giá trị của một nhà đầu tư thiết thực”. Theo bạn, bạn hiểu quan điểm này như thế nào? Cuốn sách “Cuộc đời và sự nghiệp của tôi” sẽ bật mí cho bạn biết!