DJC
(R) Cú hích

(R) Cú hích

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Con đường nghệ thuật

Bạn đã từng nghe: “Cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn địa chấn ở cách xa nó hàng vạn dặm”. Theo bạn, bạn hiểu quan điểm này như thế nào? Cuốn sách “Cú hích” sẽ bật mí cho bạn biết!