DJC
(R) Con đường nghệ thuật

(R) Con đường nghệ thuật

  • Học sinh, sinh viên

  • Người làm nghệ thuật

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Con đường nghệ thuật

    Nếu cuộc sống này thiếu nghệ thuật, có phải sẽ vô vị lắm? Nếu một tác phẩm thiếu chất nghệ, liệu có thể để lại cảm xúc cho người xem? Vậy làm thế nào để sở hữu "Con đường nghệ thuật" hay làm thế nào để đánh thức sự sáng tạo trong mỗi chúng ta để sống một cuộc đời giá trị hơn, mời bạn hãy cùng nghe chia sẻ của Julia Cameron qua bản tóm tắt của Thư viện 100 năm nhé!