DJC
(R) Cơ hội thứ hai

(R) Cơ hội thứ hai

  • Những nhân viên làm việc chăm chỉ nhưng dường như không có cơ hội thăng tiến

  • Bất cứ ai thích thú với việc làm ít đi nhưng hưởng nhiều hơn

  • Những người muốn chiến thắng hệ thống tài chính

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng cách để làm giàu, cách để tạo nên một khối tài sản là có một tấm bằng, một công việc tốt và làm việc thật chăm chỉ. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ sẽ tận dụng khối tài sản ấy và các món nợ làm đòn bẩy cho những thành công về tài chính trong tương lai không? Cuốn sách “Cơ hội thứ hai” sẽ chỉ cho bạn phải làm thế nào nhé!