DJC
(R) Cố để không cố

(R) Cố để không cố

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 cố

    Cuộc sống hiện đại ngày càng hối hả vì có quá nhiều "áp lực" & "cám dỗ"... nên đôi khi khiến ta phải cố, cố và cố để hoàn thành "deadline" hay để đạt được kế hoạch mà không còn thời gian chăm sóc và yêu thương bản thân. Vậy làm thế nào để thoát khỏi vòng xoáy đó? Làm thế nào "Cố để không cố"?