DJC
(R) Cho khế nhận vàng

(R) Cho khế nhận vàng

  • Tất cả mọi người

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

    "Cho khế nhận vàng" đã trở thành quy luật của nhân sinh hay một triết lý sống Cho & Nhận. Vậy, Adam Grant đã viết gì trong tác phẩm của mình để lý giải cho triết lý này, mời các bạn cùng thưởng thức bản tóm tắt cùng Thư viện 100 năm nhé!