DJC
(R) Chinh phục

(R) Chinh phục

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

Bạn có phải là một người chinh phục? Người chinh phục là những cá nhân luôn hành động và luôn tiến về phía trước. Ngoài ra, chân dung “người chinh phục” có những đặc điểm nào khác? Hãy cùng tìm hiểu nhé!