DJC
(R) Chiến tranh tiền tệ

(R) Chiến tranh tiền tệ

  • Những người muốn tìm hiểu về nền kinh tế, tiền tệ các quốc gia

  • Những người làm trong lĩnh vực kinh tế - tài chính

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Chiến tranh tiền tệ

    Tiền là phương tiện sống hay là công cụ để thống trị thế giới của một nhóm quyền lực? Bạn đã bao giờ nghe tới "Chiến tranh tiền tệ"? Hãy cùng Thư viện 100 năm đến với chia sẻ của tác giả Song Hongbing.