DJC
(R) Chiến lược bản thân

(R) Chiến lược bản thân

  • Vận động viên

  • Học sinh, sinh viên

  • Những người muốn cải thiện sự nghiệp, các mối quan hệ và sở thích của mình

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18 - 50 18-50

Những người chiến thắng trong cuộc sống này là những người biết luật chơi, họ tạo dựng kế hoạch nên năng suất lao động của họ cao hơn nhiều lần với những người không làm. Để trở thành một trong số đó, hãy cùng khám phá những chiến lược bản thân mà Philip McGraw chắp bút.