DJC
(R) Cảnh quan đạo đức

(R) Cảnh quan đạo đức

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Cảnh Quan Đạo Đức

Hầu hết mọi người đều cho rằng họ là những công dân tốt nhưng các hành động phạm tội hay các chỉ trích vượt quá luân thường đạo lý tràn ngập trên các trang báo hàng ngày. Vậy làm sao để một người tốt có thể đánh giá một hành động có phù hợp với chuẩn mực đạo đức hay không? Để tìm câu trả lời, hãy cùng thưởng thức bản tóm tắt “Cảnh quan đạo đức” của tác giả Sam Harris.