DJC
(R) Can đảm để vĩ đại

(R) Can đảm để vĩ đại

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Doanh nhân

  • Sinh viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Can đảm để vĩ đại

Có phải đôi lúc bạn cảm thấy một số người rất nổi trội mà họ không cần phải cố gắng, dường như chỉ cần tài năng là đủ? Ở trường học, một số trẻ em không phải học nhiều nhưng vẫn đạt được điểm số tuyệt đối, trong khi một số khác phải học cật lực chỉ để theo kịp. Nhưng sự thật có đúng như thế không? Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu bản tóm tắt “Can đảm để vĩ đại" bạn nhé!