DJC
(R) Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý

(R) Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Cẩm Nang Cho Người Lần Đầu Làm Quản Lý

Bạn đã được thăng chức lên cấp độ quản lý và đó chính là khởi đầu cho một thách thức. Có thể bạn không biết nên bắt đầu như thế nào để thành công trong vai trò này khi mà mọi thứ đều rất mới mẻ đối với bạn? Đừng quá lo lắng! Hãy đọc bản tóm tắt “Cẩm nang cho người lần đầu làm quản lý” để biết mình phải làm gì nhé!