DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 18 - 50

Bạn có biết: những người với tư duy đóng cản trở sự phát triển của bản thân họ bằng niềm tin vào tài năng thiên bẩm và nỗi sợ hãi thất bại. Ngược lại, những người với tư duy tiến bộ sẽ có suy nghĩ như thế nào? Để hiểu rõ hơn, hãy cùng thưởng thức bản tóm tắt “Cách tư duy - tâm lý học về thành công” của tác giả Carol Dweck.