DJC
(R) Cách thế giới nhìn bạn

(R) Cách thế giới nhìn bạn

  • Nhà lãnh đạo

  • Nhân viên đang gặp bế tắc

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

    Người ta hay nhắc đến cách bạn nhìn thế giới ít ai nhắc đến cách thế giới nhìn bạn... nhưng điều này vô cùng quan trọng bạn nhé bởi "phải điêu khắc bản thân thế nào cho đậm nét, đậm chất và độc bản" là một hành trình. Để biết bí kíp nào giúp hiện thực hoá được điều này hãy cùng nghe xem tác giả Sally chia sẻ một phần qua bản tóm tắt "Cách thế giới nhìn bạn" nhé!