DJC
(R) Cách để tạo đột phá

(R) Cách để tạo đột phá

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Nhà quản trị dự án

  • Doanh nhân

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo Cách để tạo đột phá
Nói về các ý tưởng sáng tạo đột phá, đã bao giờ bạn gặp tình huống này chưa? Bạn nảy ra một ý tưởng sáng tạo, nó làm bạn háo hức, mất ăn mất ngủ, bạn tràn ngập khí thế ngay cả lúc tắm, bạn muốn thực hiện nó lắm. Tuy nhiên, khi bạn chia sẻ với mọi người, họ đều bảo nó không khả thi. Bạn bắt đầu nghĩ nó cũng hơi viển vông thì phải và sau một hồi đấu tranh nội tâm, giờ ý tưởng đang nằm ở xó nào? Vậy làm thế nào để không chỉ tạo ra các ý tưởng sáng tạo đột phá mà còn có tính khả thi. Tất cả sẽ có trong bản tóm tắt “Cách để tạo đột phá” của Mark Payne.