DJC
(R) Cá tuyết

(R) Cá tuyết

  • Nhà bảo tồn

  • Sinh viên nghiên cứu về tiểu sử của biển cả

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 cá hồi

Cá tuyết, nguồn tài nguyên quý giá đồng thời là nguyên nhân của những cuộc xung đột, đã thay đổi lịch sử. Tuy nhiên chính con người đã đưa nguồn tài nguyên dồi dào đến bờ tuyệt chủng. Làm thế nào để bảo vệ loài cá này trước nguy cơ tuyệt chủng? Câu trả lời sẽ được giải đáp qua bản tóm tắt “Cá tuyết” của Mark Kurlansky nhé!