DJC
(R) Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng

(R) Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng quản trị khởi nghiệp

    Để "Bơi cùng cá mập mà không bị nuốt chửng" chắc chắn đòi hỏi kỹ thuật cao và lòng dũng cảm. Hãy xem Harvey B. Mackay tiết lộ những bí kíp hay nguyên tắc nào cho chúng ta qua bản tóm tắt của Thư viện 100 năm nhé!