DJC
(R) Bí quyết thành đạt của những nhà lãnh đạo tài ba

(R) Bí quyết thành đạt của những nhà lãnh đạo tài ba

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Chuyên gia Ronald E. Riggio đã khẳng định: “Nghiên cứu cho thấy những nhà lãnh đạo vị đại là người tích cực và có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Đó là những người phát triển và sẵn sàng trao quyền cho nhân viên. Họ giỏi hơn vì có những nhân viên giỏi hơn”. Vậy, bạn có thể làm gì để đạt được những phẩm chất này và trở thành một lãnh đạo tốt? Thông qua tác phẩm “Bí quyết thành đạt của những nhà lãnh đạo tài ba” sẽ giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Hãy cùng tìm hiểu nhé!