DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỷ Sống và Lãnh Đạo

    Khởi nghiệp lập nghiệp đã khó, vậy làm thế nào để xây dựng được "cơ nghiệp bạc tỷ"? Hãy lắng nghe chia sẻ của Adam Khoo về hành trình xây dựng đế chế của mình qua bản tóm tắt của Thư viện 10 năm.