DJC
(R) Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên

(R) Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên

  • Nhà đầu tư và chuyên gia tài chính

  • Nhà lãnh đạo

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
quản trị khởi nghiệp

Thị trường về bản chất là di chuyển một cách ngẫu nhiên, tuy nhiên vẫn tuân theo các quy luật cung cầu, chỉ là ta không thể đoán trước được chính xác quy luật đó là gì. Sự ngẫu nhiên của thị trường là thứ khiến ta thua lỗ nhiều nhất. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu và rút ra bài học thông qua bản tóm tắt “Bị lừa bởi sự ngẫu nhiên”, bạn nhé!