DJC
(R) Bi kịch của một đứa trẻ tài ba

(R) Bi kịch của một đứa trẻ tài ba

  • Phụ huynh, giáo viên

  • Người trưởng thành

Người phụ trách Vũ Đình Khôi
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Bi kịch của một đứa trẻ tài ba

Đừng biến cuộc đời của những đứa trẻ tài năng bên trong con người bạn biến thành những bi kịch đớn đau - thông điệp sâu sắc mà tác giả Alice Miller muốn truyền tải. Khi chúng ta thấu suốt, tỏ tường mọi sự việc, khi ấy chúng ta sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Con đường này không hề dễ đi nhưng là con đường duy nhất mà đến cuối cùng bạn có thể bỏ lại phía sau lưng mình căn ngục tù khắc nghiệt vô hình của tuổi thơ để trưởng thành. Hãy cùng chiêm nghiệm những bài học sâu sắc thông qua bản tóm tắt “Bi kịch của một đứa trẻ tài ba” của Alice Miller.