DJC
(R) Bản ngã

(R) Bản ngã

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Nhà quản lý

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 bản ngã

Bản ngã như chiếc kim chỉ nam giúp bạn vừa có thể tìm thấy hướng đi của chính mình, sống đúng với bản chất, đồng thời vẫn có thể phát triển những kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thành công và hạnh phúc bằng cách sống đúng với bản ngã của mình? Hãy cùng khám phá nhé!