DJC
(R) Bản năng Marathon

(R) Bản năng Marathon

  • Vận động viên marathon

  • Người quan tâm sức khỏe

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 bản năng marathon

Bạn có từng nghĩ đến: Chạy thế nào cho đúng? Hay làm thế nào để xây dựng chế độ ăn uống phù hợp với chế độ vận động. Hoặc làm thế nào để marathon trở thành bản năng trong chính chúng ta? Tất cả sẽ được hé lộ trong bản tóm tắt “Bản năng Marathon của tác giả “Christopher McDougall.