DJC
(R) Ăn trộm như một nghệ sĩ

(R) Ăn trộm như một nghệ sĩ

  • Học sinh, sinh viên

  • Nghệ sĩ

  • Người làm lĩnh vực nghệ thuật

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 23/02/2023
Thành viên 1
18 - 50

Đằng sau mỗi tác phẩm nghệ thuật là tinh hoa từ một tác phẩm khác. Không có công trình sáng tạo nào xuất hiện từ hư vô một cách độc lập, tất cả đều được xây dựng từ sản phẩm của những thế hệ trước đó. Bất kỳ người nghệ sĩ nào cũng đều cố gắng tận dụng hết những tinh túy này, hay nói cách khác, họ không hề ngần ngại “sao chép”. Trong bản tóm tắt này, bạn sẽ tìm ra cách sáng tạo nên một tác phẩm của riêng mình từ những thành tựu của các nghệ sĩ nổi tiếng khác.