DJC
(R) Ai đã lấy miếng pho mát của tôi

(R) Ai đã lấy miếng pho mát của tôi

  • Những doanh nhân đang tìm kiếm cách tốt hơn để quản lý những thay đổi trong công việc 

  • Những người thấy khó khăn với các mối quan hệ cá nhân 

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 Ai đã lấy miếng phomat của tôi

Tác giả Spencer Johnson mượn hình ảnh của miếng pho mát với thông điệp: “Miếng pho mát - những gì chúng ta đang sở hữu - sẽ luôn thay đổi, di chuyển. Chúng ta hãy di chuyển cùng với miếng pho mát và tận hưởng nó”. Hãy cùng đọc bản tóm tắt “Ai đã lấy miếng pho mát của tôi” để hiểu rõ hơn nhé!