DJC
(R) Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

(R) Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

  • Những người cần sự hỗ trợ về mặt giao tiếp

  • Những người giao tiếp nhưng không biết cách kết nối

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối 18-50

Đã bao giờ bạn hụt hẫng khi thuyết trình nhưng không được mọi người lắng nghe? Đã bao giờ bạn thất vọng khi đề xuất ý tưởng nhưng không được cấp trên ghi nhận? Nếu câu trả lời là có thì bạn đang nằm trong danh sách những người giao tiếp nhưng không biết cách kết nối. Để thoát khỏi rắc rối này, bạn có thể dành thời gian tìm hiểu cuốn “Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối” của Tiến sĩ John C.Maxwell.