DJC
(R) 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

(R) 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những ai muốn phát triển thêm kỹ năng mềm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 52 bí quyết để phát triển kỹ năng

Aristotle đã nói: “Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm. Vĩ đại, do đó, không phải là hành động, mà là một thói quen”. Vậy làm sao để chúng ta rèn luyện kỹ năng trở thành một thói quen hằng ngày? Tất cả sẽ được khai mở trong cuốn “52 bí quyết để phát triển kỹ năng”.