DJC
(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

(R) 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

  • Những ai vẫn chưa biết cách làm việc hiệu quả

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
18-50 5 lựa chọn để có năng suất vượt trội

Bạn muốn quản lý thời gian của mình tốt hơn để làm được nhiều việc hơn mỗi ngày nhưng không thể đạt được. Bạn có thể cảm thấy mất cân bằng và hiếm có thời gian dành cho bản thân. Bạn cảm thấy như bị chôn sống mỗi ngày và bạn muốn nhận được sự giúp đỡ nghiêm túc. Hãy cùng đọc bản tóm tắt “5 lựa chọn để có năng suất vượt trội” bạn nhé!