DJC
(R) 30 giây ma thuật trong diễn thuyết

(R) 30 giây ma thuật trong diễn thuyết

  • Học sinh, sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
30 giây ma thuật trong diễn thuyết 12-18

    Bạn có thể là nhà thuyết trình xuất sắc, diễn thuyết thu phục lòng người nhưng vẫn có đôi lúc trong một thời điểm then chốt bạn vẫn là người thua cuộc vì chưa nắm vững bí kíp "30s ma thuật". Hãy cùng nghe / xem Andrii Sedniev chia sẻ bí kíp này trong bản tóm tắt bạn nhé!