DJC
(R) 288 cơ hội và kế sách làm giàu

(R) 288 cơ hội và kế sách làm giàu

  • Người đang có dự định kinh doanh

  • Người đi làm

  • Sinh viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo 288 cơ hội và kế sách làm giàu

Chúng ta có ý tưởng mới lạ, cách nghĩ táo bạo, suy nghĩ tích cực, niềm mơ ước làm giàu... Vấn đề chính là con đường đi từ những ý tưởng ban đầu đó đến một mô hình hoạt động kinh doanh hiệu quả có đơn giản như bạn vẫn nghĩ hay không? Cuốn sách “288 cơ hội và kế sách làm giàu” sẽ giúp bạn trả lời.