DJC
Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
21 Nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo Sống và Lãnh Đạo

Bạn có muốn trở thành một lãnh đạo tài năng và được mọi người kính trọng? Quyển sách “21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo” chắp bút bởi John C. Maxwell sẽ truyền cảm hứng cũng như bí quyết giúp bạn hiện thực hóa ước muốn đó.