DJC
(R) 18 phút

(R) 18 phút

  • Sinh viên

  • Người đi làm

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 27/09/2022
Thành viên 1
18 phút 18-50

    Mỗi người chúng ta đều có chung quỹ thời gian 24h một ngày nhưng mỗi người sẽ có cách quản lý thời gian khác nhau cũng như sử dụng quỹ thời gian ấy như thế nào là hợp lý và mang lại hiệu suất cao. Với cuốn sách 18 Phút, tác giả Peter Bregman sẽ chỉ cho bạn lộ trình sử dụng thời gian một cách đúng đắn nhất. Bạn đã sẵn sàng cùng Thư viện 100 năm khám phá cuốn sách này chưa? Bắt đầu nhé!