DJC
(R) 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

(R) 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu

  • Người đi làm mong muốn cơ hội đổi đời

  • Sinh viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu Sống và Lãnh Đạo

Napoleon Hill có viết: “Hãy luôn nhớ rằng sự giàu có thực sự không được đo bằng những gì bạn đang có mà bằng những gì bạn mong muốn trở thành”. Triết lý nghĩ giàu và làm giàu của ông gói gọn trong câu “vượt lên trên những giới hạn của chính mình và làm chủ cuộc sống”. Hãy cùng đọc tác phẩm “13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu” để hiểu rõ hơn nhé!