DJC
(R) 12 nhân tố quản lý hiệu quả

(R) 12 nhân tố quản lý hiệu quả

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

  • Những người quản lý chưa có kinh nghiệm

  • Nhân viên

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/10/2022
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo nhân tố quản lý hiệu quả

Nhiều công ty vẫn chưa nhận ra việc làm hài lòng và khích lệ nhân viên của mình có thể mang lại đáng kể những tác động tích cực đến năng suất của cả đoàn thể. Vậy có cách nào để giúp các công ty thúc đẩy nhân viên của mình làm việc hiệu quả nhất? Tác phẩm “12 nhân tố quản lý hiệu quả” sẽ cho bạn câu trả lời thỏa đáng.