DJC
(R) 101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết

(R) 101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết

  • Nhà lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
101 Những điều nhà lãnh đạo cần biết Sống và Lãnh Đạo

Bạn có thấy hình ảnh lãnh đạo của mình trong đây?

  • Bạn chưa gây được ảnh hưởng lớn đến người khác

  • Đội nhóm của bạn chưa đoàn kết và hướng tới mục tiêu chung

  • Thái độ của những người làm việc cùng bạn còn sai lệch và tiêu cực

  • Các mối quan hệ của bạn còn hời hợt

  • Thật khó tìm kiếm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận mà bạn hoàn toàn tin tưởng

Hãy cùng Thư viện 100 năm tìm hiểu bản tóm tắt “101 những điều nhà lãnh đạo cần biết” do John C. Maxwell chắp bút nhé! Chắc chắn cuốn sách sẽ giúp bạn giải quyết phần nào những khó khăn trên!