DJC
(R) 10 ngày để đọc nhanh hơn

(R) 10 ngày để đọc nhanh hơn

  • Học sinh, sinh viên

  • Phụ huynh, giáo viên

  • Người ham đọc sách

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
12-18 10 ngày để đọc nhanh hơn

    Có thể bạn "chưa xinh" nhưng đọc Sách nhất định mặt sẽ rất "sáng"! Vậy để ngày càng Sáng & Xinh hơn chúng ta cùng tìm hiểu bí quyết đọc nhanh hơn với bản tóm tắt sau nhé!