DJC
(R) 1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt

(R) 1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt

  • Những người cần thêm động lực để phát triển bản thân

  • Những người luôn đánh giá quá cao tài năng mà bỏ qua sự nỗ lực

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/09/2022
Thành viên 1
1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt 18-50

Tài năng thôi chưa đủ! Nếu chỉ cần tài năng là đủ, những người đạt hiệu quả cao nhất và có ảnh hưởng lớn nhất sẽ luôn là những người tài năng nhất. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Vậy lý do là gì? Hãy cùng đi tìm câu trả lời qua bản tóm tắt “1% tài năng và 99% mồ hôi nước mắt” nhé!