DJC
(E) Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số

(E) Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

Một doanh nghiệp để tồn tại và phát triển luôn đi kèm theo nó là cơ hội và thách thức. Để nắm bắt và tận dụng cơ hội trong thời đại kinh tế số, các doanh nghiệp cần có đội ngũ vững vàng và cần được đào tạo liên tục thông qua quá trình học tập. Quá trình ấy bao gồm:

  • Bối cảnh hoạt động học tập, đào tạo trong tổ chức, doanh nghiệp hiện nay

  • Tổ chức học tập là gì?

  • Xây dựng tổ chức học tập để phát triển bền vững

  • Mô hình tổ chức học tập thời kinh tế số

  • Thông điệp từ xây dựng tổ chức học tập thời kinh tế số