DJC
(E) Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

(E) Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo xây dựng nền tảng phát triển tổ chức

Để doanh nghiệp tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt trong thời đại kinh tế số như hiện nay, đòi hỏi các nhà lãnh đạo và mỗi cá nhân trong tổ chức phải cùng nhau xây dựng một nền tảng tổ chức vững chắc. Cụ thể gồm những gì, chúng ta cùng tìm hiểu các khía cạnh bao gồm:

  • Luận bàn về phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Học tập là nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Mối quan hệ giữa các nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Xây dựng nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số

  • Thông điệp từ nền tảng phát triển tổ chức thời kinh tế số