DJC
(E) Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số

(E) Xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số

  • Người đi làm và các cấp quản lý lãnh đạo trong các tổ chức, doanh nghiệp

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
premium Sống và Lãnh Đạo hành trình tri thức kinh tế

Cách mạng công nghiệp 4.0 là chìa khóa mở cánh cửa đi vào nền kinh tế số nhưng bên cạnh đó vẫn còn cần nhiều giải pháp để có thể hiện thực hóa mục tiêu này. Dưới ngòi bút của Tiến sĩ Quản trị kinh doanh Bùi Quang Tuyến, Giám đốc Học viện Viettel, những quan điểm mới, tiến bộ về các vấn đề để xây dựng hành trình tri thức thời kinh tế số hiệu quả đã được chia sẻ:

  • Luận bàn về tri thức

  • Cuộc đời là một hành trình tri thức

  • Hành trình tri thức của tổ chức