DJC
(E) Vốn nhân lực và chuyển dịch trong học tập, đào tạo (1)

(E) Vốn nhân lực và chuyển dịch trong học tập, đào tạo (1)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Phát triển tri thức Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Các công ty đều chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và xem đây là một nhiệm vụ quan trọng . Đặc biệt, trong thời đại 4.0, con người càng phụ thuộc vào công nghệ thì ngày càng nhiều lĩnh vực sẽ bị công nghệ thay thế hoàn toàn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có sự thích nghi và bắt đầu quá trình thay đổi trong học tập và đào tạo. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến sau đây:

  • Vốn nhân lực thời 4.0

  • Những thay đổi từ môi trường

  • Một số chuyển dịch trong học tập, đào tạo