DJC
(E) Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số

(E) Vận dụng tư duy “5 làm” thời kinh tế số

  • Giúp hiểu được mô hình tư duy “5 làm” và cách vận dụng vào thực tiễn

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 01/02/2023
Thành viên 1
Vận dụng Tư duy “5 LÀM” thời kinh tế số Sống và Lãnh Đạo

Mô hình tư duy 5 làm là một bước đột phá trong cách nghĩ cách làm mang lại hiệu quả khác biệt đã được Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến đề cập trong công trình nghiên cứu “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”. Hãy cùng Thư viện 100 năm khám phá nhé!

  • Góc nhìn về “làm việc” thời kinh tế số

  • Luận bàn về mô hình tư duy “5 Làm”

  • Vận dụng mô hình tư duy “5 Làm”

  • Mối quan hệ giữa các thành tố trong “5 Làm”

  • Thông điệp từ mô hình tư duy “5 Làm”