DJC
(E) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

(E) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

65 năm Sư phạm Văn khoa là ấn phẩm đặc biệt dành riêng cho Thầy và trò Khoa Ngữ Văn Đại học sư phạm Hà Nội, bởi chứa đựng trong 200 trang sách là những thông tin quý giá về Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội. Bất cứ bạn đọc nào cũng nên lật giở từng trang của cuốn Kỷ yếu để tìm trong đó những điều thú vị, cả về thông tin và cách thiết kế một cuốn Kỷ yếu.

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 14/09/2021
Thành viên 1
Kỷ yếu ĐT đại học sư phạm hà nội

Kỉ yếu 65 năm Sư phạm Văn khoa lưu lại những thông tin, số liệu, kỉ niệm, xúc cảm liên quan tới lịch sử 65 năm hình thành và phát triển của Khoa, giúp gắn kết quá khứ với hiện tại, gắn kết các thành viên của cộng đồng Văn khoa, một khoa của Trường Đại học sư phạm uy tín hàng đầu cả nước, đã đào tạo được nhiều thế hệ tài năng phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Link Ebook