DJC
(E) Trần Tiến Công - Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp

(E) Trần Tiến Công - Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp

  • Cá nhân mong muốn trở thành “Coach” chuyên nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 06/03/2023
Thành viên 1
booktalks

      Mở đầu Series 18 Booktalks “Cuốn sách cuộc đời”, mời bạn cùng gặp gỡ anh Trần Tiến Công - tác giả cuốn sách “Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp”. Không chỉ viết sách, anh Trần Tiến Công còn là một trong những coach, nhà khai vấn đầu tiên ở Việt Nam. Bàn về giá trị truyền dẫn tri thức của sách, anh cho rằng: “Tôi tin là một cuốn sách hoặc chỉ một dòng trong cuốn sách cũng có thể lay động chúng ta. Nó không thay đổi cuộc sống chúng ta trong một đêm nhưng thay đổi niềm tin, định hướng, sự quyết tâm và thay đổi hoàn toàn cách mình chuyển động. Đó là sức mạnh của sách”.

Trong “Hành trình trở thành Coach chuyên nghiệp”, Coach Trần Tiến Công đúc kết kinh nghiệm 10 năm theo đuổi nghề khai vấn. Anh đồng thời cũng gợi mở những giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình làm coach như: thiếu quy trình coach cơ bản, thiếu sự tự tin khi coach khách hàng, không tìm được khách hàng, hiệu suất làm việc thấp, phương pháp tạo động lực và khai phá tiềm năng bản thân…