DJC
(E) Thực hành tra cứu nghề và bài tập hướng nghiệp

(E) Thực hành tra cứu nghề và bài tập hướng nghiệp

  • Giáo viên, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp

  • Sinh viên, học sinh THPT

  • Các bậc phụ huynh

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 15/05/2023
Thành viên 1
hướng nghiệp sinh viên ILO học sinh

Mục tiêu quan trọng nhất của tư vấn hướng nghiệp đó là giúp học sinh - sinh viên đối chiếu yêu cầu của ngành nghề với đam mê và năng lực bản thân. Từ đó, các bạn sẽ đưa ra quyết định nên học ngành nào cho phù hợp. Chung quy lại, đích đến cuối cùng của tư vấn hướng nghiệp không gì hơn ngoài việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhằm đem đến góc nhìn thực tiễn về định hướng nghề nghiệp, Thư viện số 100 năm tiến hành biên tập tài liệu Thực hành tra cứu nghề và bài tập hướng nghiệp