DJC
Người phụ trách LX Vinh
Cập nhật gần nhất 05/10/2022
Thời gian hoàn thành 4 phút
Thành viên 1

Giới thiệu Wlin

1. Ban Thời trang & Phụ kiện

2. Ban Mỹ phẩm & Làm đẹp

3. Ban Giáo dục & Đào tạo

4. Ban BĐS/ VLXD/ Nội Ngoại Thất

5. Ban Truyền thông/ Tổ chức Marketing

6. Ban Sức khỏe/ Thể thao

7. Ban Tài chính/ Bảo hiểm/ Ngân hàng

8. Ban Xuất nhập khẩu/ Thủy sản/ Nông nghiệp

9. Ban Du lịch/ Dịch vụ/ Nhà hàng/Khách sạn

10. Ban Hỗ trợ doanh nghiệp/ Dịch vụ và Sản phẩm khác

Website: https://www.wlin.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/wlincharming