DJC
(E) Sống Rực Rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà

(E) Sống Rực Rỡ đi, cuộc đời là trò chơi thôi mà

  • Phụ nữ trong độ tuổi từ 27 đến 45.

  • Những người đang mất phương hướng trong cuộc sống

  • Những người đang cảm thấy trống trải ở bên trong, đang mải tìm kiếm sự đồng cảm, động viên nhưng chưa thấy kết quả

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 18/09/2022
Thành viên 1
0-6 ebook sống rực rỡ
  • Chương 1: Cuộc đời là trò chơi

  • Chương 2: Cách tạo dựng cuộc sống chú ý

  • Chương 3: Hiểu về rung động năng lượng tâm thức

  • Chương 4: Luyện trí vững

  • Chương 5: Luyện tâm trong trẻo

  • Chương 6: Hạnh phúc ở hiện tại và hướng đến tương lai

  • Chương 7: Dặn dò nhắn nh3u trên con đường bạn sẽ đi qua