DJC
(E) Quản trị tri thức trong doanh nghiệp thời 4.0 (3)

(E) Quản trị tri thức trong doanh nghiệp thời 4.0 (3)

  • Người đi làm, quản lý đào tạo 

  • Trường học và doanh nghiệp

Người phụ trách Thư viện 100 năm
Cập nhật gần nhất 07/02/2023
Thành viên 1
Sống và Lãnh Đạo quản trị khởi nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự đột phá của internet và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi nền sản xuất, tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp. Bên cạnh những cơ hội to lớn mang lại thì nó cũng đặt ra không ít những thách thức cho vấn đề quản trị doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần thay đổi và áp dụng giải pháp quản trị mới như thế nào để tận dụng tốt cơ hội và giải quyết những thách thức mới đặt ra?

  • Quy trình xác lập nhu cầu học tập

  • Vận dụng đồng thời nhiều phương pháp đào tạo

  • Thiết lập một hệ thống quản trị tri thức

  • Thúc đẩy văn hóa học tập trong tổ chức